Abby

Abby er Rune og Joachims fantastiske hund.
Hun er simpelthen dronning på slottet og er en meget stor del af Rune og Joachim